Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany przez ubezpieczyciela w celu pokrycia kosztów pochówku. Przysługuje on zarówno członkom rodziny zmarłego, jak i instytucji lub osobie prywatnej, która zdecyduje się na zorganizowanie pogrzebu. 

Może on być wypłacony najbliższym krewnym osoby zmarłej, w tym w pierwszym rzędzie małżonkowi i dzieciom. Zasiłek mogą uzyskać także wnuki, rodzice albo dziadkowie zmarłego, jak również jego rodzeństwo. Jeśli chodzi o wypłatę zasiłku osobom niespokrewnionym, to muszą one przedstawić rachunki wskazujące na to, że poniosły w związku z pogrzebem określone wydatki. W przypadku najbliższej rodziny nie ma takiego obowiązku.

Krewny zmarłego, który ubiega się o wypłatę zasiłku, musi przedstawić dokument poświadczający swoje pokrewieństwo, a także potwierdzenie podleganiu ubezpieczeniu rentowym, otrzymywania emerytury albo renty przez Osobę Zmarłą lub wnioskodawcę.

Termin złożenia odpowiednich dokumentów to 12 miesięcy od chwili zgonu. Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany w terminie 30 dni od złożenia u ubezpieczyciela pełnej dokumentacji.

Warto pamiętać, że w imieniu krewnych formalności związane z zasiłkiem może również przeprowadzić zakład pogrzebowy, choć w takim przypadku konieczne będzie wystawienie upoważnienia. Taka forma jest jednak często praktykowana, zwłaszcza przy bezgotówkowym rozliczaniu kosztów pogrzebu.

- - - - -