Jeśli chcą Państwo przeprowadzić ekshumację, należy spełnić określone warunki formalne.

Na początek musimy ustalić wstępny termin ekshumacji w  porozumieniu z administratorem cmentarza, na którym zostaną pochowane szczątki.

Cmentarz musi wyrazić zgodę na miejsce i prawo do pochowania osoby ekshumowanej. Następnie trzeba złożyć wniosek do sanepidu właściwego dla danego cmentarza, na którym znajduje się grób z ciałem Zmarłego.

Sanepid w fornmie decyzji wydaje zgodę na ekshumację. Wniosek może złożyć tylko najbliższa rodzina osoby ekshumowanej.

- - - - -